BATC

Kwaliteit natuurgerichte zorg

Natuurlijk Heelzijn is als complementair natuurgeneeskundig praktijk aangesloten bij de BATC.
Deze beroepsorganisatie staat voor het creëren van eenheid en het verhogen van kwaliteit binnen de natuurgerichte zorg. Dit wordt bewerkstelligd door kwaliteitseisen te stellen aan therapeuten die aangesloten zijn. Zo is het bijvoorbeeld verplicht meervoudige werkvormen te hanteren en jaarlijks bij- en nascholingen te volgen.

De BATC onderhoudt contacten met zorgverzekeraars. Doordat ik aangesloten ben kunnen, afhankelijk van uw pakket, consulten gedeeltelijk of zelfs geheel vergoed worden. Zie de zorgverzekeraarslijst op www.batc.nl of uw zorgverzekeraar ertussen staat.

Aangesloten bij de BATC