De aura

Heb je wel eens het gevoel gehad dat er iets of iemand zich achter je bevond, zonder dat je dit kon zien? Of heb je de emotie van iemand anders kunnen voelen zonder dat er iets gezegd was? Dit heeft te maken met de astrale laag van je aura, het energieveld dat zich om ons heen bevindt. De astrale laag is de gevoelslaag, dat impressies vertaalt in gevoelens en emoties.

Wat is precies de aura? De aura is een veld van energie dat zich als een eivorm om de mens heen bevindt, welke uit verschillende lagen bestaat. Elke auralaag heeft een eigen functie.

De eerste laag die ons fysieke lichaam omvat is het etherische lichaam. Deze laag is van vitaal belang voor de weerstand. Het omhult het lichaam als een dun laagje en is nauw verbonden met het spierstelsel en het zenuwstelsel. Naast onze huid is het een beschermlaag en verhindert het bacteriën, virussen en schimmels ons lichaam binnen te dringen. Huidproblemen op specifieke plekken op het lichaam duidt op een verstoring in de etherische laag op die plek. In het etherisch lichaam bevinden zich ook de chakra’s en meridianen.

Het astraal lichaam, iets groter dan je fysiek en etherische lichaam, is het gevoelslichaam, waarin of waarmee je je emoties, verlangens, vreugde, verdriet en angsten ervaart. Zoals hierboven genoemd vertaalt het impressies in gevoelens en emoties en is het daarnaast ook het geheugenveld van al je opgedane ervaringen. Verwerking van heftige emoties kost energie en kan je etherisch en fysiek uitputten.

Het mentaal lichaam strekt zich weer verder uit dan het astraal lichaam en is het denklichaam, dat impressies vertaalt in structuren en gedachten. Het hebben van belastende gedachten duidt vaak op verstoringen in deze energielaag.

En dan is er nog de grootste laag van de aura, de causale laag. Dit is het zielelichaam, ook wel spiritueel lichaam genoemd, waardoor er gewaarzijn is. Het is, net als het denk- en gevoelslichaam, een expressievoertuig voor impulsen van je Ziel. Als je mediteert, in stilte komt, maak je je causaal lichaam sterker.

Tussen elk van deze lichamen liggen de tussenlichamen, deze geven energie door van de ene naar de andere laag. De aura is eigenlijk één grote vijver van doorstromende energie en is essentieel voor de mentale, emotionele en fysieke functies.
Verstoringen in de aura geven problemen. Deze worden in consulten stapsgewijs behandeld en verwijdert, middels bijvoorbeeld aurahealing. Maar ook andere behandelingen of middelen werken hier op door, aangezien de auralagen direct reageren op genezing van chakra’s, meridiaanstromen en fysieke functies. Je bent één geheel!

Neem voor meer informatie gerust contact op!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *